Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. "Remont pomieszczeń kuchni, zaplecza kuchennego oraz stołówki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 13 w Gliwicach." 17-06-2022
15:00
0 0