Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Roboty budowlane związane z modernizacją Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 13 w Gliwicach 14-06-2019
12:00
0 0