Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Informacja o ochronie danych osobowych

Informacja o ochronie danych osobowych

1. Administratorem powierzonych przez Państwa danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach ul. Rubinowa16 a, reprezentowany przez dyrektora placówki.

2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa.

3. Dane osobowe przechowywane są przez czas określony przepisami prawa.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27kwietnia 2016r ( UE 2016/679)

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja w/w zadań.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9.Inspektorem Ochrony Danych w placówce jest Pani Aleksandra Cnota-Mikołajec.
Kontakt do IOD: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

Informacje dodatkowe

Miejskie jednostki organizacyjne (wymienione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w tabeli nr 1 „Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych”) są współadministratorami danych osobowych zgodnie z ustaleniami przyjętymi zarządzeniem organizacyjnym nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

Zarządzenie organizacyjne nr 84/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 12.08.2019

l

Metryczka informacji
Podmiot udostępniający informacjęZespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 w Gliwicach
Informację wytworzył lub odpowiada za treśćKarina Kucharska
Data wytworzenia informacji2020-06-16 12:56:58
Informację wprowadził do BIPKarina Kucharska
Data udostępnienia informacji w BIP2020-06-16 12:56:58
Rejestr zmian dokumentu
Lp.Typ operacjiImię i nazwiskoData operacji
1zmiana nazwiskaKarina Kucharska2020-09-15 09:51:13
2zmiana nazwiskaKarina Kucharska2020-09-16 09:46:25
3zmiana nazwiskaKarina Kucharska2020-09-16 10:46:26
4zmiana nazwiskaKarina Kucharska2021-12-30 08:37:16
5zmiana nazwiskaKarina Kucharska2021-12-30 08:40:49
6zmiana nazwiskaKarina Kucharska2021-12-30 08:51:22
7zmiana nazwiskaKarina Kucharska2021-12-30 08:52:19